บริษัท แฟคก้า จำกัด
FAGCA Co.,Ltd.
บริษัท อิมพ์ - เอ็กซ์. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
IMP. - EXP. INTERNATIONAL Co.,Ltd.
 
 

สำนักงาน

1229/27  ซ.เจริญกรุง 47/1  ถ.เจริญกรุง  แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

    โทรศัพท์ :  (02)2330064, (02)2334194,
   (02)2378676 - 9

     โทรสาร :  02-233-4193, 02-237-8675

อีเมล์ :   fagca@truemail.co.th
                     shingle-fagca@hotmail.com
                   fagca.shingle@yahoo.com

 
 

โชว์รูม

215  ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 10  ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวงวัดทุ่งดอน  เขตสาธร  กรุงเทพฯ

        โทรศัพท์ : (02)676-1493, (02)676-1494

โทรสาร : (02)676-1495