บริษัท อิมพ์.-เอ็กซ์. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
ดำเนินกิจการโดยมีพื้นฐานประสบการณ์เกี่ยวกับ
ฟินน์เซาว์น่าต้นตำรับจากฟินแลนด์ และเฮลธ์คลับสมบูรณ์แบบมานานกว่า 20 ปี
ทั้งการให้คำแนะนำ ปรึกษา วางแผน และอื่น ๆ เกี่ยวกับเฮลธ์คลับ  โดยมีลูกค้าที่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ
รวมทั้งลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม  พร้อมทีมงานที่ดูแลทั้งก่อน
และหลังการขายตลอดเวลาที่ท่านยังใช้สินค้าของบริษัทฯ อยู่ เรามีทั้ง

เครื่องออกกำลังกาย เคทเลอร์ (KETTLER SPORT)
เคทเลอร์เป็นผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกายที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักอย่างดีในประเทศเยอรมัน
และสหภาพยุโรป
ด้วยคุณภาพเยอรมันที่มั่นใจได้เสมอ แบ่งสินค้าออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

-ส่วนสถานีบริหารกล้ามเนื้อ


-ส่วน CARDIO-ส่วน FREE WEIGHT และ AEROBIC

การเลือกซื้อหรือเลือกใช้เครื่องออกกำลังกายควรคำนึงถึง
-พื้นที่ทั้งในส่วนห้องออกกำลังกายและพื้นที่ประกอบส่วนอื่นในบริเวณใกล้เคียง
-วัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องออกกำลังกาย
-นโยบายของการใช้ห้องออกกำลังกายนั้น
-ราคาและคุณภาพ รวมทั้งงบประมาณรวม

                   ผู้สนใจหรือมีคำถามสามารถปรึกษาเพื่อวางเลย์เอาท์ของห้องออกกำลังกายนั้น ๆ