บริษัท แฟคก้า จำกัด


  เป็นผู้แทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของวัสดุมุงหลังคา ชิงเกิ้ลรูฟ (Shingle Roof) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ GAF/ELKซึ่งเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่กว่า 100 ปี
  โดยทางบริษัทได้เริ่มนำเข้าวัสดุมุงหลังคา ชิงเกิ้ลรูฟ ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับเรา >>  

บริษัท อิมพ์-เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด


    ดำเนินกิจการโดยมีพื้นฐานประสบการณ์เกี่ยวกับ ฟินน์เซาว์น่าต้นตำรับ จากประเทศฟินแลนด์ และเฮลธ์คลับสมบูรณ์แบบมานานกว่า 20 ปี ทั้งการให้คำแนะนำ ปรึกษา วางแผน และอื่น ๆ เกี่ยวกับเฮลธ์คลับ โดยมีลูกค้าที่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ รวมทั้งลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม พร้อมทีมงานที่ดูแลทั้งก่อน และหลังการขายตลอดเวล
     
เกี่ยวกับเรา >>