ตัวอย่างสีที่มีให้เลือกใช้งาน

ผลิตโดยการไล่เฉด (TWO TONES) อย่างเป็นระเบียบ ไม่เป็นการคละสีแบบไม่เป็นระเบียบ
รุ่น Timberline 30 มีคุณภาพรับแรงลมได้ถึง 80 ไมล์ต่อชั่วโมง
ซึ่งยี่ห้อทั่วไปรับแรงลมได้แค่ 70 ไมล์ต่อชั่วโมง