วัสดุประกอบในการใช้หลังคาชิงเกิ้ล

 
 • ขั้นที่ 1
  จากหลังแป ปู Sub Roof


 • ขั้นที่ 2
  ปู ชิงเกิ้ล Mate


 • ขั้นที่ 3
  ปู Shingle Roof


 • ขั้นที่ 4
  ปูสันหลังคาด้วย Ridge vent
 •      Ridge vent   คือ วัสดุรองสันหลังคาเพื่อช่วยการระบายอากาศหลังคาในส่วนสันครอบ เป็น Option ในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยไม่แนะนำ เนื่องจากปัญหาฝุ่น และสัตว์เล็กต่างๆ จะเป็นปัญหามากกว่า ทั้งนี้แนะนำให้ระบายอากาศในส่วน ชายหลังคามากกว่า


  ยางมุงหลังคา (ASPHALT SHINGLE) ELK
  ประกอบด้วยชั้นการผลิตหลายชั้น (ตามรูป) ทำให้
  คงสภาพ คงทน และไม่รั่วซึม ซึ่ง ELK เป็นชิงเกิ้ล
  รุ่นพรีเมี่ยม มีคุณภาพ
  รับแรงลมได้ถึง 80 ไมล์ต่อชั่วโมง ซึ่งทั่วไปรับแรงลม
  ได้เพียง 70 ไมล์ต่อชั่วโมง
    ชิงเกิ้ลเมท (SHINGLE MATE)
  เป็น FELT PAPER ที่ผ่านกรรมวิธีผลิตให้กันซึม
  โดยเฉพาะคุณสมบัติรุ่น 15-4SQ
  ปริมาณ/ม้วน = 38.88 ตรม./ม้วน