การเตรียมโครงสร้างหลังคาและพื้นผิว

 

วัสดุโครงหลังคาเป็นได้ทั้งไม้และเหล็ก หรือวัสดุอื่นโดยระยะจันทันวางได้ถึง 1.20 ม. และ
ระยะแปวางได้ 40 หรือ 41 และ 60 หรือ 61 ซม. ขึ้นกับวัสดุแผ่นรอง SUB ROOF
เช่น

โดยถ้าเป็นไม้อัดกันน้ำ ขนาด 10 มม. และฝ้า
ระยะแป 41 ซม.
โดยถ้าเป็นวีว่าบอร์ด ขนาด 10 มม. และฝ้า ระยะแป 40 ซม
โดยถ้าเป็นไม้อัดกันน้ำ ขนาด 12 มม. และฝ้า ระยะแป 61 ซม.
โดยถ้าเป็นวีว่าบอร์ด ขนาด 12 มม. และฝ้า ระยะแป 60 ซม.
หมายเหตุ - ไม้อัดกันน้ำ แนะนำเป็นไม้อัดอัดเป็นชั้นและรุ่นกันน้ำ ไม่แนะนำไม้อัดกันชื้น