ขั้นตอนและคำแนะนำการปูแผ่น Shingle Roof

 


โครงสร้างหลังคาและการติดตั้งหลังคาชิงเกิ้ล

1. กรณีใช้แผ่นรอง (SUB ROOF) เป็นวีว่าบอร์ดหรือวัสดุผิวเรียบอื่น ขนาด 10 มม. ระยะแปเ>ซ็นเตอร์ถึงเซ็นเตอร์ 40 ซม.
2. กรณีใช้แผ่นรอง (SUB ROOF) เป็นวีว่าบอร์ดหรือวัสดุผิวเรียบอื่น ขนาด 12 มม. ระยะแปเซ็นเตอร์ถึงเซ็นเตอร์ 60 ซม.

3. กรณีใช้แผ่นรอง (SUB ROOF) เป็นไม้อัดกันน้ำ ไม่ใช่กันชื้น ขนาด 10 มม.
ระยะแปเซ็นเตอร์ถึงเซ็นเตอร์ 41 ซม. (เหมาะสำหรับหลังคามีความโค้ง)
4. กรณีใช้แผ่นรอง (SUB ROOF) เป็นไม้อัดกันน้ำ ไม่ใช่กันชื้น ขนาด 12 มม.
ระยะแปเซ็นเตอร์ถึงเซ็นเตอร์ 61 ซม. (เหมาะสำหรับหลังคามีความโค้ง)


 

หมายเหตุ  OPTION วัสดุ Ridge Vent หรือการเจาะระบายอากาศสันหลังคา

เป็นระบบการเสริมส่วนสันครอบซึ่งเป็นทางเลือกในต่างประเทศเพื่อให้อากาศระบายออกได้
ทางสันหลังคา แต่ในประเทศไทยไม่แนะนำเนื่องจากเรามีปัญหาฝุ่นละออง, สัตว์และแมลงต่าง ๆ
รบกวน ซึ่งเป็นปัญหามากกว่า การระบายอากาศ โดยแนะนำให้ระบายในส่วนชายคา/หน้าบรรณ
แทน หากต้องการเน้น