ผลิตภัณฑ์วัสดุหลังคาชิงเกิ้ล (ASPHALT SHINGLE)

 

ซิงเกิ้ล ELK และ GAF ผลิตจากโรงงานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่กว่า 100 ปี ใน North America
โดยมีชั้นการผลิตจากวัสดุต่างๆ เป็น ชั้นๆ (LAYER)


ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

ขนาดแผ่น 38.5x 13 นิ้ว
น้ำหนักต่อตารางเมตร ประมาณ 12.5 กก.
แถบกาว 1-2 แถบ
ใช้ตะปูย้ำหัวต่อแผ่น 4 ตัว
ระยะการยิงตะปู 4จุด/แผ่น
ความหนาของเนื้อวัสดุ(ภายนอก) 4 ม.ม.
ระยะการซอนทับ Shingle แต่ละแผ่น 7.75 นิ้ว หรือ 20 ซ.ม.
ปริมาณ Shingle ต่อ ตารางเมตร ประมาณ 7 แผ่น
ปริมาณ Hip & Ridge ต่อเมตร ประมาณ 7 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการรองรับแผ่น Shingle ควรเป็นวัสดุที่ไม่มีฝุ่นเกาะและมีผิวเรียบ เช่นไม้อัดกันน้ำ,
VIVA Board, ฯลฯ
   

เมื่อติดตั้งเสร็จ น้ำหนักรวมต่อตารางเมตรประมาณ 25-27 กิโลกรัม ขึ้นกับ วัสดุรองแผ่นชิงเกิ้ล
ทั้งนี้สามารถตอบสนองแบบ,รูปทรงต่างๆ ของสถาปนิกที่ออกแบบมาได้ โดยสโลปต่ำสุดได้
ประมาณ 10 องศา